บริการรับส่งเอกสาร  ตัวอย่างสัญญา  ติดต่อ เอ็ม.เอ็กซ์เพรส
รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์

บริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์


 


เอ็ม.เอ็กซ์เพรส มีประสบการณ์การให้บริการ รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ มานานกว่า 10 ปี โดยเราให้บริการครอบคลุมสิ่งต่างเหล่านี้ เช่น รับส่งเอกสารด่วน, เก็บเช็ค, วางบิล, งานสรรพากร, ประกันสังคม, ชำระค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, คัดหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นต้น เรามีพนักงาน รับส่งเอกสาร ที่อยู่ในความดูแล เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่า 80 คน เรามีบริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ รับส่งเอกสาร ทั้งประจำและเรียกใช้เป็นครั้ง มากกว่า 100 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทใช้บริการ รับส่งเอกสาร ติดต่อกันมาตลอดระยะเวลายาวนาน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เอ็ม.เอ็กซ์เพรส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องการ รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่าน โดยท่านสามารถขอคำแนะนำ หรือเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการดังนี้:

บริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์รายเดือน


วันทำการพื้นที่ให้บริการราคา (ต่อเดือน)
จันทร์–ศุกร์ในเขตกรุงเทพมหานคร15,000 บาท  
จันทร์–เสาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร16,000 บาท  
จันทร์-ศุกร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล16,500 บาท  
จันทร์-เสาร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล17,500 บาท  

บริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์เป็นครั้งๆ


รูปแบบการจ้างพื้นที่ให้บริการราคา (ต่อครั้ง)
เหมาทั้งวันในเขตเขตกรุงเทพมหานคร1.000 บาท  
เหมาทั้งวันในเขตเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,500 บาท  
เหมาครึ่งวันในเขตเขตกรุงเทพมหานคร600 บาท  
งานด่วน, งานจุดขึ้นอยู่กับระยะทางเริ่มต้นที่ 250 บาท  
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ได้รวมถึงเงินเดือน ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ค่าอุบัติเหตุ และค่าสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่พนักงาน รับ ส่งเอกสาร มีสิทธิได้รับแล้ว

2. กรณีพนักงานไม่มาปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานที่มีความสามารถที่เท่าเทียมกันมาปฏิบัติหน้าที่แทนให้

3. เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่เอกสารที่รับ ส่ง ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเที่ยวการทำงาน
กรณีที่ท่านมีงานไม่มาก แต่ต้องการใช้บริการรับส่งเอกสารในราคาพิเศษ ท่านสามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้ที่้:

โทร. 06-2339-1555บริการรับส่งเอกสาร  ติดต่อ เอ็ม.เอ็กซ์เพรส  Directory
รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์